Yeni projenin Kasım 2022 gibi yayınlanması bekleniyor.